แคตตาล็อกออนไลน์

รับให้คำปรึกษา วางแผนภาษี

หมวดหมู่สินค้า :  บริการทำบัญชี
ตราสินค้า :  ธีรตา การบัญชี
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับให้คำปรึกษา วางแผนภาษี

 

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี

รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย

1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1)
1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53)
1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน
1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน


บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด
ที่อยู่ : 50/988 หมู่ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 73 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 08-1341-6000, 0-2549-7447, 0-2549-7448
แฟกซ์ : 0-2549-7449
Line ID : trt3678
อีเมล : theerata9@gmail.com
เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-17:00 น.
พิกัด : 14.00316846001 , 100.68027046354

ตราสินค้า