แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำเดือน

     รับทำบัญชียื่นแบบภาษีประจำเดือน   รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1) 1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53) 1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) 1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน 1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน  

    หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า