แคตตาล็อกออนไลน์

รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท

หมวดหมู่สินค้า :  บริการทำบัญชี
ตราสินค้า :  ธีรตา การบัญชี
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับจดทะเบียน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัท

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการมีหน่วยเป็น (บาท/เดือน)

จดทะเบียน และขออนุญาต

 

รายการ

ค่าบริการเริ่มต้น

จดทะเบียนบริษัทฯ ไม่รวมค่าธรรมเนียม

5,000.00

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ไม่รวมค่าธรรมเนียม

5,000.00

จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่รวมค่าธรรมเนียม

3,000.00

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องแรก

2,500.00

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องต่อมาเรื่องละ

1,000.00

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

2,000.00

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิชย์

2,000.00

จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

20,000.00

จดทะเบียนเลิกพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล

2,000.00

ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,000.00

ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลง

2,000.00

ค่าจดทะเบียนเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม

5,000.00

ค่าขอหนังสือรับรอง

500.00

ค่าขอรับรองเอกสาร

1,000.00

ค่าขอใบอนุญาตอื่นๆ

เป็นกรณีๆ

ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เป็นกรณีๆ

ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

เป็นกรณีๆ

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

2,000.00

 

 บริษัท ธีรตา การบัญชี จำกัด
ที่อยู่ : 50/988 หมู่ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 73 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 08-1341-6000, 0-2549-7447, 0-2549-7448
แฟกซ์ : 0-2549-7449
Line ID : trt3678
อีเมล : theerata9@gmail.com
เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-17:00 น.
พิกัด : 14.00316846001 , 100.68027046354

ตราสินค้า