แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริการทำบัญชี สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร

    บริการรับจัดทำบัญชี  สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร   สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มจะก่อร่างสร้างตัว การทำบัญชีนั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขวัดที่สามารถตัดสิน อนาคตธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียว ซึ่ง ธีรตา การบัญชี เข้าใจความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เราเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจในระดับ SME อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ธีรตา การบัญชี จึงมีบริการรับจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรายย่อยที่เพิ่งเริ่มต้น ดำเนินธุรกิจและมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนไม่สูงมาก ซึ่งเราได้ดีไซน์รูปแบบการบริหารงานพร้อมด้วยงานบริการลูกค้าที่เข้าถึงและครบวงจรตามกฎข้อบังคับของกฎหมายในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การนำส่งภาษีรายเดือน ทำประมาณการครึ่งปี ปิดงบสิ้นปี ฯลฯ อีกทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานในทุกขั้นตอน เราเปรียบเสมือนเป็น “One Stop Service” ของงานบริการด้านบัญชีสำหรับการทำธุรกิจของท่าน ทำบัญชี สอบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร   รายการ ค่าบริการเริ่มต้น ค่าทำบัญชี นิติบุคคลที่มีรายรับ เอกสารไม่มาก เป็นกรณีๆ ค่าทำบัญชีบุคคลธรรมดา เป็นกรณีๆ ค่าสอบบัญชี เป็นกรณีๆ ค่าตรวจสอบความถูกต้องเรื่องการภาษีอากร เป็นกรณีๆ วางแผนภาษี เป็นกรณีๆ วางแผนรูปแบบธุรกิจ และองค์กร เป็นกรณีๆ ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางด้านบัญชี เป็นกรณีๆ ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางด้านภาษีอากร เป็นกรณีๆ วางระบบบัญชีทั่วไป เป็นกรณีๆ วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นกรณีๆ จัดการแก้ปัญหาการลงบัญชีของท่านถึงสถานที่ เป็นกรณีๆ จัดการแก้ปัญหาการเสียภาษี เป็นกรณีๆ  

    หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี, ผู้ตรวจสอบบัญชี

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า